Adres Kancelarii:
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu
Anna Zielińska
Kancelaria Komornicza nr V w Dębnie
Mickiewicza 27/1
74-400 Dębno

 

Tel.:
( 95 ) 747 43 11

 

E-mail:
biuro@komornikdebno.pl

debno.zielinska@komornik.pl

 

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek 9.00 - 17.00

wtorek - czwartek 9.00 - 16.00


Dyżur Komornika:
poniedziałek 13.00 - 16.30


Numer konta bankowego:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
43 83550009 0067 0939 2000 0001

 

Lokalizacja kancelarii

 

o kancelariiUWAGA! 

Licytacja nieruchomości w sprawie Km 62/18, zaplanowana na dzień 22 kwietnia 2024 r. na godz. 11.00  nie odbędzie się w tym terminie.

 

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, powoływanym na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych, w szczególności prowadzi egzekucję świadczeń pieniężnych, egzekucję opróżnienia lokalu, wydania ruchomości, sporządza spis inwentarza, protokół stanu faktycznego. Podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

 

Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest wniosek egzekucyjny (dostępny w zakładce „do pobrania”) i oryginał tytułu wykonawczego przedłożony przez wierzyciela. Jest on dysponentem postępowania, a więc może w jego toku składać wnioski co do sposobów egzekucji i jej dalszego przebiegu. Komornik może żądać od wierzyciela zaliczki na pokrycie wydatków, w szczególności zaliczki na korespondencję i zapytania.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Anna Zielińska jest uprawniona do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela z obszaru całej właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.