Adres Kancelarii:
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu
Anna Zielińska
Kancelaria Komornicza nr V w Dębnie
Mickiewicza 27/1
74-400 Dębno

 

Tel. / Fax:
( 95 ) 747 43 11

 

E-mail:
biuro@komornikdebno.pl

 

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek 9.00 - 17.00

wtorek - czwartek 9.00 - 16.00

piątek 9.00 - 15.00


Dyżur Komornika:
poniedziałek 13.00 - 16.30


Numer konta bankowego:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
43 83550009 0067 0939 2000 0001

 

Lokalizacja kancelarii

 

o kancelariiKANCELARIA ZAMKNIĘTA

 

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii została zamordowana jedna z naszych Koleżanek, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, że mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na tej bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników w poniedziałek 21 listopada 2022 r. oraz w dniu pogrzebu naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności, a przez cały tydzień, tj. do 25 listopada 2022 r. nie będziemy przyjmować stron postępowania.

 

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Anna Zielińska, Kancelaria komornicza nr V w Dębnie informuje, że z dniem 30 września 2019r. ulega zmianie siedziba kancelarii.

Nowy adres: 74-400 Dębno, ul.Mickiewicza 27/1. Numer telefonu i numer rachunku bankowego pozostaną bez zmian.

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, powoływanym na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych, w szczególności prowadzi egzekucję świadczeń pieniężnych, egzekucję opróżnienia lokalu, wydania ruchomości, sporządza spis inwentarza, protokół stanu faktycznego. Podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

 

Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest wniosek egzekucyjny (dostępny w zakładce „do pobrania”) i oryginał tytułu wykonawczego przedłożony przez wierzyciela. Jest on dysponentem postępowania, a więc może w jego toku składać wnioski co do sposobów egzekucji i jej dalszego przebiegu. Komornik może żądać od wierzyciela zaliczki na pokrycie wydatków, w szczególności zaliczki na korespondencję, zapytania, opłaty za poszukiwanie majątku.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Anna Zielińska jest uprawniona do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela z obszaru całej właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.